Pravila učestvovanja na konkursu "Sve što volim"

1. Organizator nagradnog konkursa "Sve što volim" je Turistička organizacija Srbije.

2. Ova pravila definišu način izvođenja i učestvovanja na konkursu, pod nazivom kako je on definisan u tački 5. Konkurs se organizuje preko društvene mreže Facebook.com i sajta www.svestovolim.rs.

3. Pravila po kojima se odvija konkurs javno su objavljena na aplikaciji kojom se konkurs sprovodi (www.svestovolim.rs).

4. Temu konkursa određuje organizator. Učesnici treba da kreiraju fotografiju sledeći korake navedene u aplikaciji.

5. U konkursu se učestvuje tako što učesnici ulaskom na aplikaciju konkursa "Sve što volim" u ugrađeni mehanizam kreiraju sopstvene radove sa kojima će se takmičiti. Fanovi će imati mogućnost da odaberu fotografiju sa računara ili galerije mobilnog telefona, da je urede, obogate detaljima (do pet elemenata) i da ispišu tekst do 300 karaktera u kojem opisuju svoj zimski doživljaj Srbije, kao i da pozovu prijatelje da glasaju za njihov rad. Nedeljni pobednik se bira tako da se na osnovu broja glasova publike odrede radovi koji ulaze u uži krug (prvih 6 radova po broju glasova za svaku od nedelja trajanja konkursa), a dalje žiri kreiran od strane Organizatora odlučuje o pobedniku konkursa i dobitnicima nedeljnih nagrada. Organizator će podeliti 1 pobedničku nagradu i 6 nedeljnih nagrada. Organizator će zvanične rezultate objaviti najkasnije u roku do pet radnih dana od datuma završetka konkursa.

6. Konkurs traje u periodu od 16.12.2016. godine do 27.01.2017. godine.

7. Pravo učešća na konkursu imaju sva punoletna lica.

8. Jedan učesnik se može prijaviti na konkurs više puta tokom ukupnog trajanja konkursa, ali sa najviše jednim radom u jednoj nedelji trajanja konkursa. Nakon odobrenja predloga od strane moderatora, predlog se automatski objavljuje na sajtu.

9. Tehnički kriterijumi za učestvovanje na konkursu su objavljeni u okviru Uslova konkursa.

10. Organizator zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati radove, odnosno prijave za koje smatra da ne odgovaraju temi postavljenog konkursa ili koja tehnički ne zadovoljava minimum kriterijuma koji određuje konkurs, bez posebnih objašnjenja. Zabranjeno je postavljanje (slanje) radova, odnosno prijava uvredljivog ili pornografskog sadržaja.

11. Organizator će odobravati prijave na konkurs u roku od 24 sata. Dok se prijava ne odobri, neće biti vidljiva u stranici konkursa.

12. Organizator će obaveštenje o neprihvatanju prijava za konkurs slati učesnicima konkursa putem email-a.

13. Organizator se obavezuje da učesnicima čija je prijava za učešće na konkurs prihvaćena pošalje email sa obaveštenjem o prihvatanju.

14. Za izgubljene, zakasnele ili nepotpune prijave ili za prijave, koje nisu bile primljene ili dostavljene na vreme, organizator ne mora preuzeti odgovornost. Sve takve prijave će se tretirati kao nevažeće.

15. Svi lični podaci koje je učesnik poslao biće namenjeni isključivo u svrhe konkursa. Sa ličnim podacima će se postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

16. Slanjem prijave na konkurs, učesnici se obavezuju da će glasati fer i u skladu sa svojim utiskom i mišljenjem, a ne na osnovu svoje ili konkurentske trenutne pozicije.

17. Učesnici koji se ne budu pridržavali prethodne tačke (broj 16) biće opomenuti i njihovi glasovi poništeni.

18. Učesnici koji i pored opomene nastave sa nekorektnim glasanjem, biće diskvalifikovani iz tekućeg konkursa brisanjem postavljenih fotografija i eventualnom zabranom glasanja za ostale učesnike.

19. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti glasanje, kao i glasanje sa lažnih profila je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg takmičenja i/ili zabranu glasanja onog ko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika na bilo koji način fabrikuju glasove (nagle promene broja glasova, bilo kakve naznake varanja), Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz konkursa i zanemari njihove glasove bez daljeg obrazloženja.

20. U toku trajanja konkursa ukupno šest učesnika dobija nedeljnu nagradu, svake nedelje se nagrađuje jedan učesnik. U uži izbor ulazi šest fotografija sa najvećim brojem glasova tokom jedne nedelje konkursa, od kojih žiri bira nedeljnog pobednika. U igri za glavnu nagradu će učestvovati svih 36 fotografija koje su birane tokom šest nedelja trajanja konkursa. Od 36 fotografija žiri će izabrati jednu, pobedničku.

21. Ukoliko postoje dva učesnika sa istim brojem glasova, fotografije koje će se plasirati u finale određuje žiri koji odredi Organizator.

22. Jedan učesnik u glasanju može glasati samo jednom dnevno za jedan predlog, bez mogućnosti da glasa za svoje predloge.

23. Glasanje za fotografije počinje sa početkom konkursa, a u skladu sa navedenim datumima. Konkurs traje ukupno šest nedelja, od kojih je svaka nedelja poseban ciklus. Učesnik može prijaviti istu fotografiju iz prve nedelje i u drugoj nedelji konkursa i tako dalje, ali se glasovi ne sabiraju.

24. Pobednici će biti objavljeni na Facebook stranici Turističke organizacije Srbije i obavešteni putem email-a.

25. Sve žalbe i reklamacije rešava žiri Organizatora konkursa u sastavu: jedan predstavnik Turističke organizacije Srbije i dva predstavnika agencije Homepage, a žalbe se šalju elektronskim putem na kontakt adresu: pr@serbia.travel u roku od 48 sati od trenutka objavljivanja pobednika. Organizator se obavezuje da će osnovane žalbe razmotriti i odgovoriti na njih tokom 5 radnih dana po isteku roka za slanje žalbi.

26. Ukoliko se tokom održavanja takmičenja pojavi veći (deset i više) broj primedbi od strane fanova na neregularnost takmičenja, odnosno na pokušaj prevare, organizator zadržava diskreciono pravo da pobednike od prvih 10 po broju glasova odabere žiri sastavljen od strane predstavnika TOS-a i agencije.

27. Rok za preuzimanje nagrada je 27.02.2017. Nakon isteka tog roka, organizator zadržava pravo da ne dodeli nagradu dobitniku.

28. Dobitnici će biti obavešteni e-mailom o dobitku i načinu preuzimanja nagrade, u roku od 5 dana nakon završnog proglašenja odnosno na adresu elektronske pošte koju upotrebljavaju za svoj Facebook profil. Ukoliko nagrađeni učesnik nije u mogućnosti da prisustvuje preuzimanju, naknadno će se sa njim dogovoriti detalji oko preuzimanja. Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik je dužan da se identifikuje ličnom kartom, ili putnom ispravom.

29. Prijave koje učesnici šalju moraju biti autorske odnosno oni moraju biti autori svih radova koji se šalju na učešće na konkursu. Onaj ko postavlja radove na konkurs, mora imati neotuđiva autorska prava na tim radovima koja su definisana važećim zakonima o autorskim pravima. Strogo je zabranjeno kopiranje takvog sadržaja bez dozvole autora. Organizator se odriče odgovornosti u slučaju povrede ovog prava od strane trećeg lica. Ukoliko Organizator posumnja da neko postavlja radove na koje nema pravo, može zatražiti dodatni dokaz o autorstvu ili bez daljeg objašnjenja obrisati taj rad iz konkurencije. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskog ili drugih prava neko drugo lice, odnosno da je učesnik konkursa zloupotrebio tuđa prava, učesnik konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu, a sve zahteve prema Organizatoru će otkloniti, regulisati odnosno rešiti u najkraćem mogućem roku, i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine i u potpunosti ga obeštetiti za sve iznose za slučaj da Organizator bude obavezan na bilo kakva davanja prema trećim licima i/ili bude s tim u vezi imao bilo kakve troškove.

30. Organizator ima pravo na korišćenje svih objavljenih radova i njihovih delova za promociju Srbije, konkursa i sajta u bilo kojem obliku, trenutku i mediju. Pri tome će Organizator nastojati da navede ime autora, ali ne odgovara ukoliko to uredništvo drugog medija ne učini. Pri ovakvom korišćenju autor rada se odriče od bilo kakvih potraživanja od Organizatora. Kada učesnik postavi svoju fotografiju u okviru "Sve što volim" konkursa složio se da ona može da se dizajnira, brendira i objavi na LED ekranima širom Srbije.

31. Jedan učesnik može samo jednom osvojiti nedeljnu nagradu, a sa tim nagrađenim radom učestvovati u igri za glavnu nagradu. Ukoliko više radova od istog učesnika bude plasirano za nagrade, taj učesnik dobija samo jednu nedeljnu nagradu, a ostale nagrade se redom dodeljuju učesnicima čije fotografije slede u nizu najbolje plasiranih.

32. Nagrade na konkursu su:
Glavna nagrada: skijanje za 1 par (dve osobe) sa pokrivenim svim troškovima, ne uključujući prevoz, na Staru planinu, u trajanju od 7 dana.
Nedeljna nagrada: vikend za dve osobe sa pokrivenim svim troškovima, ne uključujući prevoz, na nekoj od planina ili banja u Srbiji, u trajanju od 2 dana. Ukupno 6 nedeljnih nagrada, za svaku od nedelja trajanja konkursa.
Nagrade se mogu iskoristiti u prva tri meseca od preuzimanja.

33. Nagrade ne uključuju prevoz potreban za preuzimanje nagrada.

34. Ova aplikacija nije razvijena od strane Facebook-a.

35. Organizator ima pravo da fotografiše pobednika sa nagradom i da tu fotografiju, uz njegove lične podatke (ime i prezime, grad iz koga je) koristi u svrhu medijske promocije.

36. Ukoliko se odlučite za učešće na konkursu, prihvatili ste uslove navedene u ovim Pravilima.